KBA technológia

A KBA technológiai sor olyan komplex létesítmény, amely szociális otthonok, nagyobb lakóparkok, vagy települési illetve településcsoportok csatornahálózati rendszeréhez tervezhető kommunális szennyvíztisztító technológia. Jelenleg több mint 25 hazai település csatornán elvezetett szennyvizeinek tisztítását szolgálja önálló vagy kis regionális rendszerben.

A KBA – technológia egy teljes oxidációs eleveniszapos tisztítás.A KBA kompakt berendezés fő jellemzője, hogy a biológiai tisztító egysége és az utóülepítő egy műtárgyban foglalnak helyet. A biológiai rendszerből kikerülő stabil iszapok gravitációs sűrítés után gépi víztelenítésre kerülhetnek.

                                            Kétvonalas KBA telep általános működési hossz-szelvénye


KBA szennyvíztisztítási technológia jellemzői

  • 200-8000 LEÉ-ig
  • ~50-800 (1000) m 3/nap-ig
  • Több kategóriára és automatizáltsági szint
  • Egyszerű szerves anyag eltávolítás
  • Nitrifikáció, denitrifikáció
  • Vegyszeres foszforkicsapás
  • Iszapkezelési opciók igény szerint
  • Fedett vagy nyitott műtárgy-kialakítás igény szerint
  • Változatok előmechanikai tisztításra


Működési elv

A szennyvíztisztító telep névleges hidraulikai terhelhetősége egységenként 50 - 250 m 3/nap a megfelelő méretnagyság kiválasztása alapján. Több - 2, 3 esetleg 4 - párhuzamos technológiai vonal kialakítása esetén a napi kapacitás növelhető, így érhetjük el az akár 1000 m 3/nap-os hidraulikai tisztító-kapacitást. Ennek megfelelően praktikusan bővíthető, lépcsőzetesen fejleszthető.

Az érkező nyers szennyvizet - mennyiség mérés után - a csurgalékvizekkel együtt a gépi tisztítású finomrács fogadóvályújába vezetjük be. A rácsszemét tömörített, víztelenített állapotban kerül a zárt hulladékkonténerbe. A gépi rács megkerülése kézi tisztítású vész-szűrőn keresztül biztosítható.

A rácsszűrést követően a szennyvizek osztóaknán keresztül a biológiai fokozatra folynak át, amely általában két, kör alaprajzú egyesített műtárgyból áll.

A szerves vegyületek lebontása a biológiai műtárgyak legnagyobb egységeiben, a levegőztető medencerészben – külső körgyűrű tér - történik. A levegőztető medencékben a megfelelő iszapkoncentráció ( 3,5 – 4,0 kg/m 3 ) biztosítja a hatékony biológiai lebontást, valamint a magas iszapkor ( 13-15 nap ) eredményeként végbemegy a kívánt mértékű nitrifikáció.

A levegőztető medencerész levegőellátása oldott-oxigén szintről vezérelt, a légfúvók működtetése frekvenciaszabályozóval történik. A mikro PLC-vel vezérelhető légfúvó működtetés lehetővé teszi nem levegőztetett időszakok, azaz anoxikus körülmények kialakulását. Anoxikus állapotban a medencében denitrifikációs folyamatok zajlanak, így csökken a nitrát tartalom. A levegőztetés szünetében a beépített keverők biztosítják a szennyvíz-eleveniszap elegy lebegésben tartását.

A foszfor tartalom hatósági előírás, illetve szükség esetén történő eltávolítása vegyszeres kicsapatással valósítható meg. Külön anaerob medence létesítése a kisebb méretek miatt általában nem gazdaságos, de megfontolható és lehetséges.

A levegőztetőből az egyesített műtárgy belsejében kialakított Dortmundi jellegű, függőleges átfolyású utóülepítőbe folyik át a szennyvíz. Az ülepítő zsompjában kiülepedett eleveniszapot szivattyú (esetleg mamutszivattyú) emeli vissza a levegőztető térbe.

A levegőztető tér oxigénigényét mélylégbefúvásos, finombuborékos rendszer biztosítja, melynek fúvói a hangszigetelt gépházba települnek. A fúvók tokozott kivitelűek, zajhatás és az előbbiekben részletezettek miatt szaghatás nem keletkezik.

                                                                    KBA technológia biológiai műtárgya

A mechanikai és biológiai tisztítást követően hypoklorit oldatos fertőtlenítés biztosított automatikus adagolóberendezéssel. Klórozást hatósági előírás esetén kell végezni. Opcionálisan UV - fertőtlenítés lehetséges.

Az utóülepítők recirkulációs szivattyújának nyomóvezetékéből való lecsatlakozással biztosított a

recirkulációs iszap fölösiszapként való elvétele, amely iszap az általában kétrekeszes sűrítőkbe vezethető.

A sűrítő dekant szerelvényeivel a különböző szinteken levett dekantvizet a telepi csurgalékvíz aknába lehet juttatni. Az iszap további sűrítése-víztelenítése vagy egyéb kezelése megoldható. Az iszap mezőgazdasági hasznosítás céljára korlátozás nélkül felhasználható, komposztálható vagy energianyerésre alkalmas.

Termékfelelős: Barkóczi Zoltán